Anı Ekin Özdemir

Döngü

Üç Ekoloji başlıklı metninde ekoloji kavramını genişleterek, bu kavramı çevresel kaygıların yanı sıra zihinsel ve toplumsal hayatımız ile de ilişkilendiriyor Félix Guattari. Bu metin aynı zamanda insan ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden gözlemlemek için bir kapı açıyor. Düzen ve hiyerarşinin yerine döngü ve hassasiyeti koyabilir miyiz?

Anı Ekin Özdemir’in Döngü adlı fotoğraf serisi, su ile insan arasındaki biyolojik, davranışsal ve fiziksel benzerliklerden ilham alıyor. Bu ortak hallerden yola çıkarak ürettiği fotoğraflar, su ile insanın arasındaki bedensel ve ruhsal bağı keşfediyor: Suyun yıkıcılığı, yapıcılığı, taşıyıcılığı ve kucaklayışı yanında maviliği, hüznü ve huzuru da insanın hallerini çağrıştırıyor. Bu fotoğraflara uygulanan manipülasyon ile mavi renk üzerinden yeni bir iletişim şekli geliştirmek, çevre ile başka türlü bir bağlantı kurmak mümkün mü sorusunu soruyor sanatçı. Akışkan, tuzlu, mavi, ıslak, dalgalı ve değişken bir zemine sahip bu seri, izleyiciyi alternatif bir oluş haline taşımayı amaçlıyor. Su gibi olmaya, suyu anlamaya, belki bir içe dönüşe ve sorulara aracılık etmek istiyor bu görseller.

Enduring Connection

Through our biological, behavioural and psychological connections, this series explores how our bodies and souls are bound to nature by examining the similarity between water and human. “Enduring Connection”is an investigation into how we interact with the water. Here, I am looking at the human condition around the water and the importance of the water in our lives. This work takes the water as the main inspiration, not just an element or environmental issue but as an expression of the human and nature connection.

The origin of this project is the book which I am very touched: Felix Guattari’s The Three Ecologies. For Guattari, ecology is more than a concern for the environment. He extends the definition of ecology to our social relationships and our mentality. It is an epistemological system based on an understanding of nonlinear systems directed by feedback loops and nonlinear causality -clearly opposite to a capitalist system concerned with economic growth. Guattari seeks balance through a reevaluation of what we value. A question arises from here: who benefits from all these progress and what is wasted?

I believe that in this programmed world human and nature communication needs to be retrieved. Taking the connection between the photographic image, the body and the water as a departing point, my work investigates how we can change our attitude to nature, to ourselves and our surroundings? For the audience, through some manipulations this work creates a world which is salty, fluid, wavy, wet and unstable but connected.

Fine Art Baskı / Fine Art Print, 45x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 45x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 90x50 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 45x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 45x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 90x60 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 45x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Print 45x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Print 45x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Baskı 45x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı, 45x30 cm, 3+1 Edisyon, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Print 45x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 45x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019-2020