Ali Demirel

Pandemicams

Ali Demirel, altı videodan oluşan “Pandemicams” başlıklı serisinde 2020 yılı başından bu yana tüm yeryüzünü etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle yaşanan olağanüstü hâli belgeliyor. Dünyanın farklı şehirlerindeki farklı noktalarda yer alan sokak kameralarının kayıtlarını ve grafik/harita çalışmaları bir araya getiren bu kısa videoların ilk üçünde, görmeye alışkın olmadığımız bir tenhalık, hatta terk edilmişlik izleyeni çarpıyor. Normalde turistlerle dolup taşan ünlü meydanlar, her zaman hareketli kasaba meydanları, kalabalıktan yürünmeyen ana caddeler, ara sokaklar, kiliseler, köprüler… hepsi de o an oradan geçen bir temizlik aracı ya da bir koşucu olmasa fotoğraf sanacağımız kadar hareketsiz ve kıpırtısız. Times Meydanı’ndaki ya da Kabe’nin etrafındaki sakinlik ise ancak kıyamet sonrası filmlerinde görebileceğimiz cinsten.

Demirel bu seride yalnızca dijital dünyanın sunduğu dipsiz imge kuyusunu tarayıp buradan seçtiklerini pandemi dönemini belgelemek için kullanmıyor, aynı zamanda insan faaliyetlerinin azalmasının dünyayı paylaştığımız diğer canlılar üzerindeki olumlu etkisini gösteriyor ve içinde yaşadığımız dünyaya uzaktan, belki bir uydunun bakış açısından bakıp görüşümüzü değiştirmemiz gerektiğini de fısıldıyor. “Pandemics” bizi yerküreyi yeni bir gözle görmeye davet eden bir tefekkür denemesi.

Pandemicams

In his series titled “Pandemics”, which consists of six videos, Ali Demirel documents the state of emergency experienced due to the Covid-19 virus, which has affected the whole world since the beginning of 2020. In the first three of these short videos, which bring together the recordings of street cameras at different points in different cities of the world and graphic/map studies, the viewer is struck by a form of seclusion, even abandonment, which we are not accustomed to seeing. Famous squares that are normally crowded with tourists, lively town plazas, main streets too congested to take a step, side streets, churches, bridges… all of which are so still and static that we might think they were photographs if it weren’t for the street sweepers or joggers passing by at that moment. The calmness in Times Square or around the Kaaba is the kind we can only see in apocalyptic movies.  

In this series, Demirel not only scans the bottomless pit of images offered by the digital world and uses what he chooses from it to document the pandemic period, but also shows the positive impact of the decline in human activities on other living things with whom we share the world, and whispers that we need to change our view by looking at the world we live in from afar, perhaps from a satellite’s point of view. “Pandemics” is an attempt at contemplation that invites us to view the world with a new eye.