Aleyna Günay

Raag / Disorder Created Connections

RAAG

Aleyna Günay, bir form araştırmasına girdiği RAAG adlı heykelini, omurga sistemini merkez alarak demire hareket kazandıran, katmanları kendi içinde özgün ancak ahşaba tutsak bir dublör olarak tanımlıyor. Mimarlık ve ikonografiyle gelişen heykelin hem iç hem de dış mekanla bağını sürdürmesini sağlayan şey, tutsaklığın dönüştüğü bu yeni görme biçimi. Formun kendi tapınağını belirsiz bir alanda inşa etmesi onun görme sürecine işaret ederken, bu süreç, algı ve gözlem yoluyla maddi dünyayla etkileşimini ve hafızanın imgelerinin keşfini de sağlıyor. RAAG’ın eşlikçisi Disorder Created Connections serisinden fotoğraflar ise heykelin kıvrımları, yüzeyi ve dokusunun devamı niteliği taşıyor.

Disorder Created Connections

Disorder Created Connections serisi, pek çok farklı yolculuğun, göçün ve kayboluşun izini sürüyor. Topografik yüzeylerin ve göç yollarının kayıt altına alındığı seri, kaçınılmaz olarak duygusal ve sembolik manifestoların bireysel ya da kolektif hikayelerinin hafızalarını da ele alıyor. Aleyna Günay, bu serinin ortaya çıkmasına vesile olan yolculuğu sırasında Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi boyunca yaklaşık 13 şehir ve 5000 km kat etmiş. 2019 yılında başladığı seride sanatçı, baskın olan sınırlarda yer değiştirenlerin, dışlananların ve dahil olanların doğasını çokkültürlülük ekseninde anlamaya çalışıyor ve coğrafi katmanların kendi içindeki dönüşümünü fotoğraflarına yansıtıyor. Var olan sınırsız gerçekliği, manzara ve topografyanın baskın boyutuyla birleştirerek fotoğraflarda zaman ve mekan yaratmayı amaçlayan Günay’a göre fotoğraflardaki gerçeklik; yerleşim, yeniden düzenleme ve biçimlerin dönüştürülmesi vesilesiyle deneyimlerimizin sınırlarını keşfediyor.

Raag / Disorder Created Connection

RAAG 

Aleyna Günay describes her sculpture RAAG as a foray into form exploration, a stunt double imprisoned in wood, who injects movement into iron powered by a vertabral system. As sculpture develops with architecture and iconography, what keeps its connection with interior and exterior spaces alive is this new mode of seeing that imprisonment evolves into. The form builds its own altar in an obscure spot, which signifies its sight process, which in turn enables interaction with the material world through perception and observation, and discovery of images in memory. RAAG is accompanied by photographs in the Disorder Created Connections series, which are a continuation of the sculpture’s curves, surface and texture.

Disorder Created Connections

The Disorder Created Connections series traces many different journeys, migrations and departures. It is a registry of topographies and pathways, which inevitably also deals with the memories of the individual or collective stories of emotional and symbolic manifestos. It is the product of Aleyna Günay’s journey through the East Anatolian Region of Turkey, covering 13 provinces and 5000 km of roads. The artist seeks to establish a multicultural understanding of the nature of the displaced, outcast and included along dominant border lines, and depicts the transformation of geographical layers within themselves.  Günay attempts to create time and place in photographs by blending reality with the overpowering aspects of landscape and topography, where the authenticity in the photographs explores the boundaries of our experiences through setting, rearrangement, and transformation of forms.

Disorder Created Connections, Fine Art Baskı / Fine Art Print, 40x60 cm, 2+1 Edisyon, 2019
Disorder Created Connections, Fine Art Baskı / Fine Art Print, 40x60 cm, 2+1 Edisyon, 2019
Disorder Created Connections, Fine Art Baskı / Fine Art Print, 40x60 cm, 2+1 Edisyon, 2019
Disorder Created Connections, Fine Art Baskı / Fine Art Print, 40x60 cm, 2+1 Edisyon, 2019
Disorder Created Connections, Fine Art Baskı / Fine Art Print 40x60 cm, 2+1 Edisyon, 2019
Disorder Created Connections, Fine Art Baskı / Fine Art Print 40x60 cm, 2+1 Edisyon, 2019
Disorder Created Connections, Fine Art Baskı / Fine Art Print, 40x60 cm, 2+1 Edisyon, 2019
Disorder Created Connections, Fine Art Baskı / Fine Art Print, 40x60 cm, 2+1 Edisyon, 2019
Disorder Created Connections, Fine Art Baskı / fine Art Print, 40x60 cm, 2+1 Edisyon, 2019
RAAG, Ceviz Masif Üzerine Metal Tül, Çelik, Kutu Profil, At Nalı Çivisi / Metal Tulle, Steel, Corner Profile, Horseshoe Nail on Solid Wood, 200x46x78 cm, unique, 2018