A. Vehbi Doğramacı

Geleneksel Japon sanatlarından haiku, doğada bir ânı betimleyen bir şiir türüdür. 5-7-5 hece ölçüsüyle yazılan bu basit şiir, çoğunlukla doğada gözlemlenebilen bir olay üzerinden mevsim geçişlerini anlatırken bir duygu durumuna gönderme yapar.

Yüksek iç mimar Ahmet Vehbi Doğramacı’nın Görsel Haiku serisi, yağlı boya resim ile bir haiku düzme çabasıdır. Haiku şiirindeki anı ve onun tekrarlanamazlığını tuvale en iyi yağlıboya kullanarak yansıtabileceğini düşünen Doğramacı’nın bu tuvalleri, algılanan durağanlığın içindeki hareket ve duyguya dikkat çeker. Kuş, sinek, köpük gibi doğal öğelerin değişken sırayla hareketinin yanı sıra iç mekan veya mimari ile ilişkiye girdiği geçiş noktalarını konu edinir. Yelkovanın hareketindeki gibi gözlemlesek de ayırdına varamadığımız yavaşlıktaki anlar toplanır, başka bir ana geçilir. Söz konusu geçişler tuvaller arasında da sıralı şekilde gerçekleşir.

Haiku, one of the traditional Japanese arts, is a type of poetry that depicts a moment in nature. This simple poem, written in a 5-7-5 syllabic measure, refers to an emotional state when describing the passage of seasons through an event that can often be observed in nature. 

Senior interior designer Ahmet Vehbi Doğramacı’s Visual Haiku series is an attempt to compose a haiku in oil painting. Doğramacı, who believes that he can reflect the moment in Haiku poetry and its non-repeatability to the canvas by using oil painting best, draws attention to the movement and emotion in the perceived stasis. It is about the movement of natural elements such as birds, flies and foam in variable order, as well as transition points where they come into contact with the interior or architecture. The slow moments that we cannot discern even if we observe them as in the movement of the minute hand are collected, and we pass on to another moment. The same passage also occurs sequentially between the canvases.

Görsel Haiku 1 / Visual Haiku 1, Tuval üzerine yağlıboya / Oil on Canvas, 60 x 60 cm, 2020
Görsel Haiku 2 / Visual Haiku 2, Tuval üzerine yağlıboya / Oil on Canvas, 60 x 60 cm, 2020
Görsel Haiku 3 / Visual Haiku 3, Tuval üzerine yağlıboya / Oil on Canvas, 60 x 60 cm, 2020